Představení společnosti, kdo jsme a co děláme. Proč si vybrat nás?

O společnosti

Jako certifikovaná firma podle TPG 923 01 s osvědčením GAS č.0317/2014 mohu provádět – Montáže a opravy plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru dn ≤ 63 mm a provozním přetlaku bez omezení
Oprávnění a platné osvědčení TIČR mě opravňuje provádět následující montáže a opravy:
– Domovní plynovody
– Průmyslové plynovody
– NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
– Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
– Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
– Výchozí a provozní revize plynových zařízení

Jako Smluvní partner RWE provádím následující služby:

a) Zpracování Žádosti o připojení k distribuční soustavě a informace o postupu připojení
b) Zprostředkování uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
c) Zpracování projektové dokumentace na výstavbu plynovodní přípojky
d) Zpracování projektové dokumentace na odběrné plynové zařízení
e) Výstavba nové plynovodní přípojky včetně jejího připojení k distribuční soustavě
f) Výstavba odběrného plynového zařízení
g) Příprava příslušné smlouvy související se zajištěním provozu plynovodní přípojky do doby jejího odkoupení

Certifikáty společnosti
ekoefekt
atmos1
ekoefekt

Přesvědčili jsme vás, kontaktujte nás pro více informací...