plyn

Jako Smluvní partner RWE provádím následující služby

Zpracování Žádosti o připojení k distribuční soustavě

Zprostředkování uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě

Zpracování projektové dokumentace na výstavbu plynovodní přípojky

Zpracování projektové dokumentace na odběrné plynové zařízení

Výstavba nové plynovodní přípojky včetně jejího připojení k distribuční soustavě

certifikovaná firma podle TPG 923 01 s osvědčením GAS č.0317/2014

Domovní plynovody, průmyslové plynovody

NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

Výchozí a provozní revize plynových zařízení

sluzby